ZarządZarząd Rady Studenckiej Wydziału Ekonomicznego UO.

Przewodnicząca RS WE - Kinga Karwacka

 

Z-ca Przewodniczącej RS WE - Dawid SondejSekretarz RS WE - Olha Zolota

Wydział Ekonomiczny UO.
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole