RSRadę Studencką Wydziału Ekonomicznego tworzy:
 • Zarząd
 • Starostowie poszczególnych kierunków
 • członkowie Komisji (m.in stypendialnej, bibliotecznej, programowej itd.)
     + osoby zaangażowane w "życie" Wydziału


Komisje Wydziałowe

Komisja Skrutacyjna w składzie:
 • Ola Zolota
 • Małgorzata Oślizło
Komisja Stypendialna w składzie:
 • Ewelina Haduła - przewodnicząca
 • Dorota Foryś
 • Łukasz Sikora
Komisja Programowa w składzie:
 • Monika Pawełczak
Komisja Biblioteczna w składzie:
 • Dawid Sondej
Komisja Odwoławcza w składzie:
 • Magdalena Czudaj
Komisja Dyscyplinarna w składzie:
 • Agata Biskup

Przedstawiamy różnice między Radą Studencką a Radą Wydziału Ekonomicznego :)

Rada Studencka WE:

Zarząd + starostowie + inni członkowie (studenci).

Rada jest organem Samorządu Studenckiego na poziomie wydziałów. Zajmuje się działaniem na rzecz studentów, reprezentacją interesów studentów oraz organizacją imprez i wydarzeń związanych z życiem Wydziału.

Natomiast Rada Wydziału Ekonomicznego to: 

Wykładowcy w składzie:

 1. Prof. dr hab. Piotr Blaik

 2. Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel

 3. Dr Anna Bruska

 4. Dr Maria Bucka (przedstawicielka ZNP)

 5. Dr Bartosz Chorkowy

 6. Dr hab. Adam Czerwiński, prof. UO

 7. Mgr Grażyna Dudka

 8. Dr Bartosz Fortuński

 9. Dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO

 10. Prof. dr hab. Jacek Karwowski

 11. Dr hab. Sabina Kauf, prof. UO

 12. Prof. dr hab. Stanisław Korenik

 13. Dr inż. Marcin Krzesaj

 14. Mgr Elżbieta Kunicka (przedstawicielka NSZZ „Solidarność”)

 15. Dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO

 16. Dr Monika Paradowska

 17. Dr Jacek Pieczonka

 18. Dr Laura Płatkowska-Prokopczyk

 19. Dr hab. Joost Platje, prof. UO

 20. Dr Tomasz Sowiński

 21. Prof. dr hab. Stanisława Sokołowska

 22. Prof. dr hab. Janusz Słodczyk

 23. Prof. dr hab. Hans Strohe

 24. Dr hab. Elżbieta Weiss, prof. UO

 25. Dr hab. Iveta Voznakova, prof. UO

 26. Dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO

+ studenci w składzie:

 1. Kinga Karwacka 
 2. Olha Zolota 
 3. Małgorzata Oślizło 
 4. Dawid Sondej 

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. Tak więc m.in. zatwierdza programy studiów, wyniki konkursów w sprawach kadrowych, przeprowadza postępowania w ramach przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz awansach na tytuł naukowy i stanowiska profesorskie, przyjmuje sprawozdania z działalności Wydziału oraz ustala plany jego rozwoju. Przewodniczącym Rady Wydziału jest dziekan.


Wydział Ekonomiczny UO.
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole