DSS


Data dodania: 2013-12-23 23:09:36

Dział Spraw Studentów (ul. Oleska) prosi o PILNE zgłaszanie się studentów i doktorantów, którym przyznano stypendium Rektora, socjalne, specjalne na rok akademicki 2013/2014 w celu odbioru decyzji.
Wydział Ekonomiczny UO.
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole